Kontakt

Ordförande
Cecilia Landin Ekelund
076-848 24 90

Vice ordförande
Gun Kling
073-763 71 83

Kassör
Inkeri Karlsson
072-534 40 22

Sekreterare
Irma Roos
076-051 12 29

Ledamot
Barbro Lammert
070-688 37 01